Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69956
Nhan đề: Thúc đẩy "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050"
Tác giả: Lại, Hồng Thanh
Từ khoá: Thúc đẩy
Quy hoạch điều tra cơ bản
Địa chất về khoáng sản
Giai đoạn 2021 - 2030
Tầm nhìn đến 2050
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 05 .- Tr.47-48
Tóm tắt: Những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước (QLNN) về khoáng sản đã đạt nhiều thành tích đáng kể, tuy vậy vãn còn nhiều bất cập trong hoạt động cấp phép khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản (KTKS). Chính vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chung của Ngành TN&MT, trong năm 2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (ĐC&KS) cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về khoáng sản, trong đó ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoảng sản; Nghị định số 22/2012/ND-CP.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69956
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
454.83 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.