Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/699
Nhan đề: Đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại khu vực Tây Bắc
Tác giả: Đỗ, Thị Thu Hiền
Từ khoá: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngân hàng thương mại
Tín dụng
Tây Bắc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.66
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vùng Tây Bắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng tiếp cận nguồn tài chính của các DNNVV còn khá hạn chế. Trên cơ sở của các nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh dòng vốn tín dụng ngân hàng cho các DNNVV vùng Tây Bắc.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/699
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_589.39 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.