Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70016
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Nguyễn, Thị Yến
Nguyễn, Văn Dũng
Đặng, Thị Nga
Lương, Văn Duy
Từ khoá: Huy động tiền gửi
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng thương mại
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 06 .- Tr.32-35
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm kiểm định các nhân tố tác động đến công tác huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Bằng việc sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) với phần mềm kinh tế lượng SPSS VCI Eviews, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 nhân tố tác động cùng chiều tới quyết định gửi tiền của khách hàng, đó là: Ngân hàng có vốn cổ phần của Nhà nước; Phong cách làm việc của nhân viên; và Lợi ích tài chính. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt trong quyết định tiền gửi của những khách hàng có công việc khác nhau. Trên cơ sở kết quả đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động tiền gửi cửa khách hàng cá nhân tại các NHTM.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70016
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.