Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7002
Title: Phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp tại Sacombank chi nhánh Cần Thơ
Authors: Mai, Lê Trúc Liên
Bùi, Quang Phát
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp tại Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018, qua đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay nông nghiệp của ngân hàng.
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7002
ISSN: B1502142
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.