Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70063
Title: Về cái tôi trữ tình trong thơ Việt thời kỳ đổi mới
Authors: Trần, Mạnh Tiến
Keywords: Về cái tôi trữ tình trong thơ Việt thời kỳ đổi mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.25-36
Abstract: Cái tôi trữ tình là một trong nhũng nhân tố đem lại phẩm chất và đặc điểm độc đáo của thơ ca. Thơ hay là những tác phẩm cất lên từ hiện thực qua thế giới tâm hồn phong phú, sinh động của nhà thơ bằng phương thức biểu đạt mới mẻ, thu hút công chúng am tường về nghệ thuật...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70063
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.54 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.