Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7007
Title: Đánh giá nhận thức và ứng phó với rủi ro do lụt của nông dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Văn Ngân
Lê, Thị Thùy Dương
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá nhận thức và tình hình ứng phó với rủi ro do lụt của nông dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức và biện pháp ứng phó phù hợp với thực trạng ngập lụt nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nông dân huyện Vĩnh Thạnh, TPCT
Description: 90 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7007
ISSN: B1502575
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.