Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70079
Title: Nhân học và văn chương phác thảo lịch sử lý thuyết và ứng dụng liên ngành
Authors: Hồ, Thị Vân Anh
Keywords: Nhân học và văn chương phác thảo lịch sử lý thuyết ứng dụng liên ngành
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 2 .- Tr.66-72
Abstract: Bài viết: Từ trường phái "nghi lễ" trong nhân học đến phê bình thân thoại trong văn chương; Mối bận tâm về "viết" và những chuyển động trong lòng nhân học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70079
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.