Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70080
Title: Nhìn lại các tác phẩm phim truyện điện ảnh Việt Nam về đề tài chiến tranh những năm gần đây
Authors: Phương An
Keywords: Nhìn lại các tác phẩm phim truyện điện ảnh Việt Nam
Về đề tài chiến tranh những năm gần đây
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.73-80
Abstract: Bài viết: Chiến tranh được khai thác với cái nhìn đa chiều; con người được đặt làm trung tâm của tác phẩm; một số hạn chế trong các bộ phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70080
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.