Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70081
Title: Dấu ấn tôn giáo qua một số tranh minh họa trong Tạp chí Những người bạn cố đô Huế
Authors: Nguyễn, Thị Hòa
Keywords: Dấu ấn tôn giáo qua một số tranh minh họa
Trong Tạp chí Những người bạn cố đô Huế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.81-90
Abstract: Bài viết: Các thể loại hình minh họa về tôn giáo trong Tạp chí BAVH; thể hiện tinh thần tôn giáo trong tranh minh họa của Tạp chí BAVH; kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70081
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.