Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70084
Title: Trần Đường - nhà báo, nhà văn hóa dồi dào năng lượng
Authors: Nguyễn, Trường Lịch
Keywords: Trần Đường - nhà báo
Nhà văn hóa dồi dào năng lượng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.105-107
Abstract: Điều đáng mừng đối với Trần Đương là đã có hơn 50 bài viết được nhiều lớp bạn đọc với nhiều lứa tuổi, mà cao niên nhất là thi sĩ Lưu Trọng Lư cùng nhà báo Đỗ Phượng và tiếp bước là các bạn đồng nghiệp, đồng môn, cả nam lẫn nữ... đều đồng thanh chia sẻ, ngợi ca năng lực lao động dồi dào của vị "đại lực điền trên cánh đồng văn hóa" như lời bạn viết văn Lê Sơn đã tặng ông qua tập I-II cuốn Nước Đức - Duyên nợ của đời tôi. Thật khó lòng nói gì hơn, chỉ xin góp lời chia vui cùng tác giả!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70084
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
981.47 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.