Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70087
Title: Chèo đang thiếu vắng nhân tài
Authors: Cao, Ngọc
Keywords: Chèo đang thiếu vắng nhân tài
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.116-118
Abstract: Liên hoan nghệ thuật sân khấu Chèo toàn quốc (ba năm một lần) được tổ chức ở Bắc Giang từ 14 đến 28.9.2019. Trong bối cảnh sân khấu chèo đang rất khó khăn, đây là dịp để những nghệ sĩ chèo trong cả nước xốc lại tinh thần, khơi lên lửa nghề và cũng là dịp giúp các đơn vị quản lý nhìn lại đội ngũ nghệ sĩ, tìm ra đường hướng để giúp loại hình nghệ thuật truyền thống tồn tại và phát triển. Mang tinh thần tự hào dân tộc với loại hình rất thuần chất Việt như chèo, tất cả các đơn vị đều dốc sức để đưa tới Liên hoan những tác phẩm có chất lượng cao nhất của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70087
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.