Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7009
Title: Phân vùng định hướng phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị có triển vọng ở Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Thanh Vũ
Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Keywords: Quản lý đất đai
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nông nghiệp đô thị được áp dụng cho các quận vùng ven của TPCT với tốc độ đô thị hóa cao, đất nông nghiệp giảm mạnh, lao động nông nghiệp vẫn còn cao. Việc phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị tiêu biểu phải đảm bảo phù hợp với các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường của nông hộ với các mô hình như trồng lan, trồng kiểng, chăn nuôi, thủy sản… Theo đó, nông dân sản xuất các nông sản hàng hóa dựa vào các vùng đất và mặt nước nằm xen kẽ, rải rác trong các khu đô thị và trong các vùng ngoại ô của đô thị. Với vị thế là cửa ngõ của thành phố Cần Thơ, Cái Răng đang chịu tác động mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa làm cho nền nông nghiệp truyền thống của quận đang dần được thay thế bởi các mô hình nông nghiệp hiện đại, áp dụng kỹ thuật, công nghệ cao, các mô hình đó là các mô hình NNĐT có triển vọng. Dựa vào phương pháp thu thập các tài liệu, số liệu có liên quan đến nông nghiệp đô thị, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến đánh giá đất đai, tổng hợp lại các số liệu điều tra thực tế và dựa vào phương pháp FAO (1976) từ đó phân tích đánh giá, lập bảng phân cấp thích nghi đất đai và phân vùng cho các mô hình NNĐT có triển vọng. Các mô hình NNĐT có triển vọng được phân thành 4 vùng thích nghi khác nhau với các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường ở các phường của quận Cái Răng. Trước thực trạng đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa, người dân cần tập trung phát triển các mô hình theo từng vùng thích nghi, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp của quận phát triển theo hướng bền vững và lâu dài.
Description: 53 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7009
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.