Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7014
Title: Hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Thái, Văn Đại
Trần, Thị Kim Diệp
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 2015 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thích hợp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Sacombank chi nhánh Cần Thơ trong những năm tới.
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7014
ISSN: B1502168
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.