Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70149
Title: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA LỄ HỘI ĐÌNH NGUYỄN TRUNG TRỰC TỈNH KIÊN GIANG
Authors: Nguyễn, Mai Quốc Việt
Phạm, Văn Dũng
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu về tiềm năng và thực trạng của lễ hội Nguyễn Trung Trực giúp mọi người hiểu rõ hơn về lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, đồng thời với việc nghiên cứu này sẽ đưa ra các giải pháp nhằm: Tác động vào ý thức của người dân địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống đưa lễ hội địa phương trở thành tài nguyên phục vụ cho ngành du lịch, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho người dân địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung
Description: 81 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70149
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.