Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7017
Title: Phân tích kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Nguyễn, Duy Khánh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ từ năm 2015 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7017
ISSN: C1600253
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.