Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70204
Title: Giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp ở Đức và một số gợi mở cho Việt Nam
Authors: Lê, Thị Thu Thảo
Keywords: Giám sát thư pháp
Quyền hành pháp
Kiểm soát quyền hành pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 11 .- Tr.40-55
Abstract: Giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp ngày nay được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền hành pháp được thực thi đúng pháp luật. Các quốc gia phát triển dù khác biệt về hình thức chính thể hay hệ thống pháp luật cũng đều có những phương thức giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp như sử dụng quyền bảo hiến của tòa án, xây dựng tòa án hành chính. Ở Việt Nam, mặc dù tòa án nhân dân đã được trao thẩm quyền xét xử các vụ kiện hành chính nhưng hoạt động xét xử này lại chưa hoàn toàn phù hợp với lí thuyết về giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp. Bài viết phân tích các quy định pháp luật về giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp ở Cộng hòa Liên bang Đức để rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng, vận hành cơ chế kiểm tra, giám sát quyền hành pháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70204
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.65 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.