Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7021
Nhan đề: "Nhà trẻ"
Tác giả: An Nguyên
Từ khoá: Nhà trẻ
Kiến trúc
Thiết kế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 6 .- Tr.33-39
Tóm tắt: Nhà ở sao gọi nhà trẻ? Đôi lúc cách nói "nhà giống cái nhà trẻ" nghe thấy hơi mệt, bừa bộn, nhiều màu sắc, ồn ào và rối tung cả lên. Nhà có trẻ con phải thế thôi, người ta hay chép miệng như lời chấp nhận!
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7021
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.87 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.