Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70223
Title: Dịch covid–19 và vấn đề miễn trừ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
Authors: Lưu, Minh Sang
Đoàn, Thanh Hải
Keywords: Dịch covid–19
Hợp đồng
Pháp luật Việt Nam
Vi phạm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 06 .- Tr.9-17
Abstract: Vi phạm Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích tác động của dịch Covid–19 đối với trách nhiệm thực hiện hợp đồng của các bên theo pháp luật Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70223
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.