Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7025
Title: Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh An Giang
Authors: Mai, Lê Trúc Liên
Trần, Hữu Nghĩa
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình huy động vốn tại VAB-AG trong giai đoạn từ năm 2015 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại VAB_AG thông qua các chỉ tiêu: Cơ cấu vốn huy động, chi phí huy động vốn, chi phí bình quân đầu vào. Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động huy động vốn của NH.
Description: 57 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7025
ISSN: B1502137
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.