Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7025
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh An Giang
Tác giả: Mai, Lê Trúc Liên
Trần, Hữu Nghĩa
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình huy động vốn tại VAB-AG trong giai đoạn từ năm 2015 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại VAB_AG thông qua các chỉ tiêu: Cơ cấu vốn huy động, chi phí huy động vốn, chi phí bình quân đầu vào. Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động huy động vốn của NH.
Mô tả: 57 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7025
ISSN: B1502137
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.