Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7027
Title: Một khoảng trời chung
Authors: Ngô, Ly Kha
Keywords: Nhà ở
Không gian sống
Thiết kế cải tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 6 .- Tr.59-64
Abstract: Ngôi nhà cải tạo với những không gian cũ và mới đan xen này là nơi sinh sống của một đại gia đình giáo chức ba thế hệ. Ở đó ông bà, con cháu, anh em quây quần bên nhau, cùng chia sẻ những không gian chung và cả một khoảng trời bình yên dưới những hàng sao đã lớn lên cùng họ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7027
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.