Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7027
Nhan đề: Một khoảng trời chung
Tác giả: Ngô, Ly Kha
Từ khoá: Nhà ở
Không gian sống
Thiết kế cải tạo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 6 .- Tr.59-64
Tóm tắt: Ngôi nhà cải tạo với những không gian cũ và mới đan xen này là nơi sinh sống của một đại gia đình giáo chức ba thế hệ. Ở đó ông bà, con cháu, anh em quây quần bên nhau, cùng chia sẻ những không gian chung và cả một khoảng trời bình yên dưới những hàng sao đã lớn lên cùng họ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7027
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.09 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.