Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70291
Title: Bảo hiểm xã hội Việt Nam - 25 năm vững trụ cột an sinh
Authors: Phạm, Tuấn Đạt
Keywords: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
25 năm vững trụ cột an sinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 03 .- Tr.69-71
Abstract: 25 năm hình thành và phát triển (1995-2020), Bảo hiểm xã hộl Việt Nam đã thi đua thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cả về độ bao phủ cũng như kết quả chăm lo đời sống người dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70291
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
500.8 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.