Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70310
Title: Ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo đến sử dụng uyển ngữ trong tiếng Việt và tiếng Trung
Authors: Đặng, Thị Thùy Linh
Keywords: Ảnh hưởng tôn giáo
Tiếng Trung
Tiếng Việt
Uyển ngữ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.52-56
Abstract: Uyển ngữ là một hiện tượng ngôn ngữ đặc biệt, cũng là một hiện tượng xã hội đặc thù. Những vấn đề như sử dụng uyển ngữ như thế nào, xu hướng phát triển của uyển ngữ… đều liên quan mật thiết đến các mặt đời sống xã hội. Bài viết tập trung phân tích yếu tố tôn giáo ảnh hưởng đển uyển ngữ trong tiếng Việt và tiếng Trung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70310
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.125.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.