Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70352
Title: Đọc thơ trữ tình từ góc độ kiến tạo bài thơ
Authors: Trần, Đình Sử
Keywords: J. Culler
Thi pháp đọc thơ trữ tình
Thao tác kiến tạo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 02 .- Tr.2-7
Abstract: Dựa vào các điểm chính trong thi pháp thơ của J. Culler, trong sách Thi pháp học cấu trúc chủ nghĩa (1975), bài viết kết hợp với kinh nghiệm đọc thơ Việt Nam để nêu ra các nguyên tắc kiến tạo nội dung thơ trữ tình. Ngoài các thao tác của học giả Mỹ, bài báo nêu thêm các thao tác như xác định lời của ai, thao tác hoàn nguyên ngữ cảnh sáng tác, xác lập liên văn bản, phân tích so sánh, tạo thành một bộ thao tác kiến tạo nội dung thơ trữ tình đối với người đọc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70352
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.