Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70370
Nhan đề: Tây Thành nỗ lực thoát nghèo
Tác giả: Khánh Sơn
Trung Hiếu
Từ khoá: Tây Thành nỗ lực thoát nghèo
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người Xây dựng;Số 337+338 .- Tr.25-26
Tóm tắt: Nhân dịp ngày Đại Đoàn kết toàn Dân tộc (18/11/2019) xã Tây Thành (Yên Thành, Nghệ An) long trọng tổ chức công bố quyết định xã “Đạt chuẩn Nông thôn mới”. Đây là 1 trong 4 xã cuối cùng của huyện Yên Thành hoàn thành 19 tiêu chí Nông thôn mới sau nhiều năm nỗ lực thoát nghèo...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70370
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
424.52 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.