Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70370
Title: Tây Thành nỗ lực thoát nghèo
Authors: Khánh Sơn
Trung Hiếu
Keywords: Tây Thành nỗ lực thoát nghèo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 337+338 .- Tr.25-26
Abstract: Nhân dịp ngày Đại Đoàn kết toàn Dân tộc (18/11/2019) xã Tây Thành (Yên Thành, Nghệ An) long trọng tổ chức công bố quyết định xã “Đạt chuẩn Nông thôn mới”. Đây là 1 trong 4 xã cuối cùng của huyện Yên Thành hoàn thành 19 tiêu chí Nông thôn mới sau nhiều năm nỗ lực thoát nghèo...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70370
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
424.52 kBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.