Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70372
Title: Quang Thành (Yên Thành, Nghệ An) 20 năm nhìn lại
Authors: Trần, Trung Hiếu
Keywords: Quang Thành (Yên Thành, Nghệ An) 20 năm nhìn lại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 337+338 .- Tr.23-24
Abstract: Là xã nghèo miền núi huyện Yên Thành, tháng 7/1999 Quang Thành được tách một phần thành xã Tây Thành nhưng được giữ nguyên tên gọi. Với diện tích đất tự nhiên 2.122 ha, dân số 6.127 nhân khẩu được phân bố ở 10 xóm, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sau 20 năm nỗ lực, Quang Thành hôm nay đã có nhiều khởi sắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70372
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
379.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.