Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70391
Title: Viện nghiên cứu Đô thị và Phát triển hạ tầng 20 năm hình thành, phát triển và hướng tới tương lai
Authors: Lưu, Đức Hải
Keywords: Viện nghiên cứu Đô thị
Phát triển hạ tầng 20 năm hình thành
Phát triển
Hướng tới tương lai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 337+338 .- Tr.47-50
Abstract: Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng được thành lập vào năm 1999, là một Viện nghiên cứu trực thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam, những hoạt động của Viện trước hết là cần phù hợp với định hướng chung của cơ quan chủ quản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70391
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
925.95 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.