Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7040
Title: Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 9 chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Bùi, Anh Khoa
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động marketing của công ty dịch vụ Mobifone khu vực 9 chi nhánh Cần Thơ. Thông qua kết quả phân tích, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao, thúc đẩy hoạt động Marketing cho công ty trong thời gian tới.
Description: 50 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7040
ISSN: B1502249
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.