Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7047
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách của công ty TNHH Thành Bưởi tại ĐBSCL
Authors: Vương, Quốc Duy
Phạm, Thị Ngọc Châu
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách của công ty TNHH Thành Bưởi tại ĐBSCL nhằm hiểu rõ hơn về nhu cầu, tâm lý của khách hàng để đề xuất giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cho doanh nghiệp
Description: 93 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7047
ISSN: B1507831
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.