Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/705
Title: Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam
Authors: Phạm, Quốc Quyết
Keywords: Nông sản
Xuất khẩu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.98-100
Abstract: Nông sản là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng nhanh và tương đối ổn định, nông sản của Việt Nam ngày càng được khẳng định vị thế của mình trên thị trường tiêu thụ quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng nông sản xuất khẩu, tạo sự phát triển bền vững. Để làm được điều này, trong thời gian tới, cần sự quyết tâm của các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và người nông dân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/705
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.