Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70510
Title: Cơ chế đặc thù và Nguồn lực đất đai trong sự phát triển của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lương, Lê Minh
Keywords: Nguồn lực đất đai
Phát triển
Doanh nghiệp tại
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 339+340 .- Tr.20-24
Abstract: Mặc dù đã được ban hành cơ chế đặc thù, song cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chi Minh về quản lý đất đai chỉ mới hổ trợ được phần nào các doanh nghiệp lớn trong thực hiện dự án đầu tư. Để triệt để khai thác được nguồn lực của đất đai, đưa vào sản xuất, kinh doanh, bên cạnh những nó lực tự thân của doanh nghiệp, và những cải cách của chính quyền, vẫn cần thêm những cơ chế đặc thù về đất đai cho TP. Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70510
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.