Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70548
Title: Một số điểm rút ra từ kết quả khảo sát xây nhà không phép và sai phép trên địa bàn quận mới và huyện ngoại thành TP. Hồ Chí Minh - Nhận diện và phân loại các dạng nhà vi phạm, làm cơ sở đề xuất chính sách
Authors: Dư, Phước Tân
Trần, Nhật Nguyên
Keywords: Khảo sát xây nhà không phép
Sai phép trên địa bàn quận
Ngoại thành TP. Hồ Chí Minh
Phân loại các dạng nhà vi phạm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 339+340 .- Tr.41-44
Abstract: Qua kết quả khảo sát đề tài nghiên cứu khoa học của Viện nghiên cứu phát triển năm 2018, các trường hợp nhà ở không phép trên địa bàn Quận mới và Huyện ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, được nhận diện như sau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70548
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.