Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7054
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Diệu-
dc.contributor.authorGiang, Quế Anh-
dc.date.accessioned2019-02-27T01:21:42Z-
dc.date.available2019-02-27T01:21:42Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issnC1600027-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7054-
dc.description137 trvi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Tường Phúc, đồng thời phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số tài chính. Qua đó đề ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp .vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectKế toánvi_VN
dc.titleKế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Tường Phúcvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.