Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7055
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình lắp dựng cửa nhôm tại công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Trung Quang
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Bùi, Thị Hoàng Yến
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình lắp dựng cửa nhôm. Đồng thời, phân tích biến động chi phí sản xuất và giá thành công trình lắp dựng cửa nhôm tại công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Trung Quang. Từ đó, đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình lắp dựng cửa nhôm.
Description: 54 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7055
ISSN: C1600048
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.