Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70569
Title: Kiến tạo không gian văn hóa và thể hiện diễn ngôn qua truyền ngôn và Thư tịch về Quốc sử Nguyễn Minh Không
Authors: Trần, Thị An
Keywords: Kiến tạo không gian văn hóa và thể hiện diễn ngôn qua truyền ngôn và Thư tịch
Về Quốc sử Nguyễn Minh Không
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam;Số 01 .- Tr.15-25
Abstract: Bài viết: Không gian thần thoại và nhân vật Khồng Lồ thời khởi thủy; đan xen không gian lịch sử và không gian kỳ ảo trong truyền thuyết về Nguyễn Minh Không; diễn ngôn Phật giáo với các trầm tích văn hóa qua dâu bể thời gian; kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70569
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.36 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.