Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70607
Title: Thiết kế bộ cảm biến độ mặn của nước sử dụng phương pháp điện cực không tiếp xúc
Authors: Bùi, Thư Cao
Ong, Mau Dũng
Trần, Mạnh Tiến
Keywords: Độ mặn
RF -Tần số vô tuyến
Hằng số điện môi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành pố Hồ Chí Minh;Số 38 - Tr.3-12
Abstract: Máy đo độ mặn trực tuyến cho nước là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong việc theo dõi và quản lý môi trường nước cho các trang trại nuôi trồng thủy sản. Điểm yếu của các thiết bị đo độ mặn hiện tại là sử dụng phương pháp tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước thông qua màng trao đổi ion trong các điện cực cảm biến. Với phương pháp này, theo thời gian, các điện cực sẽ bị ố, rỉ sét và gây ra các lỗi lớn cho phép đo. Để khắc phục nhược điểm này, chúng tôi đề xuất đo độ mặn của nước bằng phương pháp điện cực không tiếp xúc. Phương pháp này sử dụng sóng vô tuyến để đo hằng số điện môi của môi trường nước. Sau đó, dựa trên mối quan hệ giữa độ mặn với hằng số điện, độ mặn của nước được nội suy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70607
ISSN: 2525-2267
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.