Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7062
Title: Trầm tích Hallstatt
Authors: Xuân Bình
Keywords: Làng cổ Hallstatt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 6 .- Tr.80-84
Abstract: Nhiều người hay dùng mỹ từ "Viên ngọc của nước Áo" để ngợi ca làng cổ, Hallstatt. Nhưng vốn thế, Hallstatt đương nhiên lộ thiên, một tinh thể muối lạ lùng, dễ nhìn nhưng khó thấy và luôn thách thức sự khám phá. Hallstatt lớn, lấp lánh và đắt giá hơn những viên ngọc hay kim cương quý nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7062
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.9 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.