Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/707
Title: Xin đừng tắt ngọn sao khuya
Authors: Lê, Thành Nghị
Keywords: Xin đừng tắt ngọn sao khuya
Thu Bồn
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.64-72
Abstract: Bài báo viết về những chuyến đi không định hạn của nhà thơ Thu Bồn, Thu Bồn là một thi sĩ của mê đắm tình yêu, Thu Bồn - thi sĩ của những niềm rung cảm lớn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/707
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_550.59 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.