Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7071
Title: Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian phục vụ phân vùng chức năng vùng ven biển dựa vào hệ sinh thái tỉnh Cà Mau
Authors: Võ, Quốc Tuấn
Trần, Quốc Cường
Keywords: Quản lý đất đai
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay, Việt Nam đang từng bước xây dựng và phát triển đất nước trở thành một quốc gia mạnh về biển. Biển đem lại nguồn lợi vô cùng lớn cho đất nước, nhưng hiện nay việc sử dụng, quản lý của chúng ta chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển. Nhất là vùng ven biển, nơi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân ven biển. Để tạo được sự phát triển bền vững đòi hỏi phải có sự quy hoạch hợp lý, hòa hợp giữa sinh kế người dân và hệ sinh thái tự nhiên ven biển. Trên cơ sở của sự phát triển trên đề tài đã xây dựng nên các cơ sở dữ liệu không gian cho các đối tượng ven biển, nhằm khoanh vùng và thành lập bản đồ quy hoạch vùng ven biển dựa vào hệ sinh thái. Để thành lập cơ sở dữ liệu không gian đòi hỏi phải có được một hệ thống phù hợp để thực hiện, mà hệ thống thông tin địa lý (GIS) là phù hợp nhất. Mục tiêu đề tài là xây dựng nên cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phục vụ cho quy hoạch phát triển vùng ven biển. Tạo thuận lợi cho người dân sử dụng đất, mặt nước ven biển đúng với quy hoạch của địa phương tránh trường hợp thực hiện sai quy hoạch gây ảnh hưởng đến việc phát triển của địa phương. Giúp cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý khu vực ven biển một cách hiệu quả, có căn cứ để xử lý các sai phạm trong việc thực thi quy hoạch. Xây dựng vùng ven biển phát triển, giàu mạnh tạo tiền đề hướng ra biển theo định hướng phát triển của nước ta trở thành một “Việt Nam biển”. Trong những năm gần đây, Hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã được sử dụng rộng rãi và đa dạng hơn trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Ảnh vệ tinh là dữ liệu quan trọng đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu không gian, ngoài ra các dữ liệu thực địa như: tọa độ, thông tin thuộc tính của các đối tượng,v.v cũng rất quan trọng. Bằng việc sử dụng ảnh viển thám thông quan các phần mềm chuyên dụng ta tạo ra các cơ sở dữ liệu về hiện trạng sử dụng, đường bờ, củng như các hoạt động của con người. Với các dữ liệu được thu thập ta có thể tạo ra các cơ sở dữ liệu về quy hoạch không gian vùng ven biển. Dựa vào đó thì các bản đồ quy hoạch không gian biển được ra đời với các vùng chức năng chuyên biệt cho từng hoạt động. Các vùng chức năng này phục vụ vào mục đích duy nhất là bảo vệ và duy trì hệ sinh thái ven biển.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7071
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.