Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70745
Title: Đặc điểm dân số và những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế - xã hội ở miền Trung hiện nay
Authors: Phạm, Thị Ngọc Hà
Keywords: Đặc điểm dân số
Phát triển kinh tế - xã hội
Miền Trung
Cơ hội và thách thức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 01 .- Tr.105-115
Abstract: Dựa trên số liệu thống kê về dân số của Tổng cục Thống kê từ 2005 đến nay, bài viết khái quát một số đặc điểm dân số khu vực miền Trung hiện nay. Kất quả nghiên cứu cho thấy miền Trung là vùng có quy mô dân số lớn, tỷ lệ gia tăng dần số thấp hơn mức trung bình của cả nước, cơ cấu dân số theo độ tuổi đã bước vào “thời kỳ vàng”, cơ cấu giới tính dân số cân bằng nhưng tỷ số giới tính khi sinh lại đang mất cân bằng nghiêm trọng. Từ thực trạng này bài viết đã phân tích và chỉ ra những vấn đề ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền Trung từ góc độ cơ hội và thách thức đối với các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, hệ thống y tế và công tác chăm sóc sức khỏe, đối với vấn đề lao động, việc làm, nguồn nhân lực và đối với cả vấn đề di dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70745
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.