Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70748
Title: Đánh giá mức độ sự hài lòng về dịch vụ du lịch thân thiện với môi trường ở huyện Văng Viêng, tỉnh Viên Chăn, Lào
Authors: Phanthachith, Phayvanh
Phạm, Thị Thu Hà
Trần, Văn Thụy
Keywords: Đánh giá mức độ sự hài lòng
Dịch vụ du lịch thân thiện với môi trường
Huyện Văng Viêng
Viên Chăn
Lào
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 06 .- Tr.46-48
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, khách du lịch hài lòng với các sản phẩm du lịch tại Viêng Chăn và sự hài lòng này phụ thuộc vào các yếu tố: Chất lượng các dịch vụ, cơ sở hạ tầng, thái độ của dân cư, tài nguyên thiên nhiên, giá cả và di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên, chất lượng dịch vụ là những yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70748
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.