Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70772
Title: Một số vấn đề pháp lý về đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Hợp đồng hợp tác kinh doanh
BCC
Hợp đồng BCC
Đầu tư
Hình thức đầu tư
Luật Đầu tư 2014
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn;Số 41 .- Tr.09-16
Abstract: Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là một trong những phương thức đầu tư linh hoạt, phổ biến tại Việt Nam hiện nay và ngày càng thể hiện những ưu điểm vượt trội so với các phương thức đầu tư khác. Tuy nhiên, hiện nay phương thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, cũng như các quy định pháp luật điều chỉnh còn tiềm ẩn những hạn chế, bất cập nhất định khiến cho các nhà đầu tư chưa thực sự thỏa mãn khi lựa chọn phương thức đầu tư này. Do đó, tìm hiểu kỹ các vấn đề pháp lý trước khi lựa chọn phương thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là yêu cầu quan trọng đối với các nhà đầu tư quan tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70772
ISSN: 2525-2666
Appears in Collections:Pháp luật và thực tiễn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.