Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7077
Nhan đề: Phân tích thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Cà Mau
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Lý, Thị Thanh Thoảng
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Cà Mau giai đoạn năm 2015- 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Cà Mau giai đoạn năm 2015- 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng trong thời gian tới.
Mô tả: 90 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7077
ISSN: B1510255
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.