Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7081
Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Lotte Mart của khách hàng tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Lê, Thị Diệu Hiền
Nguyễn, Thị Quỳnh Như
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Lotte Mart của khách hàng tại thành phố Cần Thơ. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định lựa chọn siêu thị Lotte Mart của khách hàng. Xem xét sự sự ảnh hưởng của độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và thu nhập khi khách hàng quyết định lựa chọn siêu thị Lotte Mart. Dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra những đề xuất hàm ý quản trị giúp cho siêu thị Lotte Mart thu hút khách hàng tốt hơn, phục vụ hiệu quả hơn dựa vào những yếu tố mà người tiêu dùng Cần Thơ mong đợi và cảm thấy hài lòng.
Mô tả: 51 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7081
ISSN: B1412268
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.