Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/708
Title: Văn học tư liệu về chiến tranh nhìn từ hiện tượng Biên bản chiến tranh 1 - 2 - 3 - 4. 75
Authors: Bùi, Việt Thắng
Keywords: Biên bản chiến tranh
Văn học tư liệu
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- 73-76
Abstract: Trong đời sống văn chương Việt Nam gần đây, văn học tư liệu đang có xu hướng lên ngôi. Nhưng có hiện tượng đáng chú ý nhất, đó là sự ra mắt của tiểu thuyết "Biên bản chiến tranh 1 - 2 - 3 - 4. 75". Tiểu thuyết này một lần nữa tái khẳng định tính chất, ý nghĩa "siêu đề tài" của văn chương viết về chiến tranh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/708
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_259.75 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.