Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/709
Title: Đề tài chiến tranh và người lính trong văn xuôi Việt Nam những năm gần đây
Authors: Hoàng, Đăng Khoa
Keywords: Người lính
Văn xuôi Việt Nam
Chiến tranh
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- 77-82
Abstract: Tác phẩm văn xuôi Việt Nam viết về đề tài chiến tranh và người lính những năm gần đây đa phần là "thâm canh" quá khứ, một quá khứ chiến tranh bộn bề, mặc dù đã im tiếng súng hơn bốn mươi năm nhưng vẫn còn dang dở. Câu chuyện về cuộc chiến tranh chống Mĩ, cứu nước của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX chưa thể 'kết" được, nó còn "ám" rất lâu những ai can dự vào nó, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Vậy nên, đề tài chiến tranh và người lính trong văn học Việt Nam chưa thể xong xuôi, hoàn tất, nó vẫn là mảnh đất phì nhiêu, dung chứa nhiều nguồn "chưa ai khơi", nhiều câu chuyện chưa ai kể và nhiều kỹ thuật tự sự chưa ai thể nghiệm.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/709
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_365.33 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.