Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70926
Nhan đề: Quá trình hình thành và phát triển của kế toán nhà nước
Tác giả: Chúc, Anh Tú
Phạm, Thu Huyền
Lê, Thị Thanh Dung
Phạm, Thu Trang
Chúc, Kim Toàn
Từ khoá: Phát triển
Kế toán nhà nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 03 .- Tr.58-64
Tóm tắt: Bài viết trình bày một cách ngắn gọn về quá trình hình thành và phát triển của kế toán nhà nước từ khi bắt đầu hình thành tới giai đoạn hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70926
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.72


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.