Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70934
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLương, Quang Hiển-
dc.contributor.authorQuách, Văn Hà-
dc.date.accessioned2021-12-21T03:48:34Z-
dc.date.available2021-12-21T03:48:34Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4093-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70934-
dc.description.abstractĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016) của Đảng đã xác định phương hướng, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục khẳng định quan điểm “giáo dục, đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ là đầu tư cho phát triển”. Đây là một trong bốn vấn đề trong Nghị quyết phần về Văn hóa - xã hội và con người của Đảng trong bối cảnh mới của cách mạng hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 03 .- Tr.88-91-
dc.subjectGiáo dục đào tạovi_VN
dc.subjectKhoa học công nghệvi_VN
dc.titleSự lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong thời kỳ đổi mới đấtt nướcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.